K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 10.06.2016, zmieniona z powodu:
  Sprawozdanie i oświadczenie

  Finanse, sprawozdania, raporty

  Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 

  Podstawą działalności finansowej Centrum jest roczny plan działalności Centrum zatwierdzony przez Dyrektora, sporządzony w oparciu o wysokość środków finansowych przekazywanych przez Strony Umowy Współprowadzenia oraz planowane przychody Centrum. 

   

   

  ECM SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2015 r.

   

  ECM SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 r.

   

  Kontrola zarządcza 

  oświadczenia Dyrektora Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego o stanie kontroli zarządczej:

  za rok 2012

  za rok 2013

  za rok 2014

  za rok 2015

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Ilona Suchecka
  Publikacja dnia: 10.06.2016
  Podpisał: Ilona Suchecka
  Dokument z dnia: 10.06.2016
  Dokument oglądany razy: 3899
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Lusławice