K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 21.09.2021, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja danych

  Struktura organizacyjna

  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego działa na podstawie:

  1) Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalność kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.); 
  2) Umowy w sprawie prowadzenia wspólnej instytucji kultury - Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach z dnia 25 września 2009 r.;
  3) Statutu.

  Nadzór nad działalnością CENTRUM sprawuje Dyrektor.

  Do składania w imieniu CENTRUM oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest jednoosobowo Dyrektor bądź Zarządca CENTRUM przy kontrasygnacie Głównego Księgowego. 

   


   

  Dyrektorem Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, jest Pan Adam Balas.

  Historia Dyrekcji Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego:

  2005 - 2011       Pani Adrianna Poniecka - Piekutowska 

  2011 - nadal       Pan Adam Balas

     Ważniejsze kontakty w strukturze organizacyjnej CENTRUM

  Dyrektor

  Adam Balas – e-mail: adam.balas@penderecki-center.pl

  Główny Księgowy

  Elżbieta Wróblewska |  e-mail: elzbieta.wroblewska@penderecki-center.pl

  Kierownik ds. organizacji i rozliczeń

  Ilona Suchecka – e-mail: ilona.suchecka@penderecki-center.pl

  Kierownik Administracyjny i ds. personalnych

  Marta Faliszek | e-mail: marta.faliszek@penderecki-center.pl

  Główny specjalista - kurator ekspozycji

  Jadwiga Kania | e-mail: jadwiga.kania@penderecki-center.pl

  Specjalista ds. produkcji wydarzeń kulturalnych i eventów

  Katarzyna Cygan | e-mail: katarzyna.cygan@penderecki-center.pl

  Specjalista ds. programów - koordynator

  Katarzyna Wszołek | e-mail: katarzyna.wszolek@penderecki-center.pl

  Specjalista ds. Technicznych

  Bogusław Mach | e-mail: boguslaw.mach@penderecki-center.pl

  Kierownik Techniczny Obiektu

  Mateusz Dulęba | e-mail: mateusz.duleba@penderecki-center.pl

  Specjalista Technologii Scenicznej

  Bartłomiej Staniak| e-mail: bartlomiej.staniak@penderecki-center.pl

  Specjalista ds. promocji

  Mateusz Kluza e-mail: mateusz.kluza@penderecki-center.pl

  Kierownik ds.organizacji imprez, programów strategicznych i rozwoju

  Jan Tomala | e-mail: jan.tomala@penderecki-center.pl

  Sekretarka

  Kinga Kita | e-mail: kinga.kita@penderecki-center.pl 


   

  Kodeks Etyki pracowników CENTRUM, zwany dalej „Kodeksem Etyki”, wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków służbowych. Kodeks Etyki jest zbiorem zasad, którymi kierują się pracownicy w miejscu pracy, jak i poza nim, w relacjach ze współpracownikami, kolegami, zwierzchnikami i przełożonymi, mając na względzie uniwersalne zasady współżycia społecznego, dobro CENTRUM oraz uznając nadrzędność misji swojej pracy nad innymi wartościami i celami jakie niesie praca. Pracownicy CENTRUM dążą do takiego wykonywania swoich obowiązków, aby praca na każdym stanowisku była rozwijająca i twórcza, a będąc źródłem osobistej satysfakcji, jednocześnie jak najlepiej służyła wszechstronnemu rozwojowi Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego i prowadzonej wszelkiej działalności kulturalnej.

  KODEKS ETYKI

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Mateusz Kluza
  Publikacja dnia: 21.09.2021
  Podpisał: Mateusz Kluza
  Dokument z dnia: 21.09.2021
  Dokument oglądany razy: 8859
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Lusławice